Powrót do strony głównej
 

Wybrane pałace i dworki

Plany założeń

Fotografie

Recenzje

 

Małgorzata Jackiewicz-Garniec: autorka tekstu
Mirosław Garniec: autor fotografii, opracowania graficznego,
planów założeń, rzutów i mapy

 

Tłumaczenie tekstów niemieckich:
Teresa Demuth-Kaiser (Marion Gr. Dönhoff, Uwagi o historii Prus Wschodnich)
Krystyna Binek (Adelheid Gr. Eulenburg, Wschodniopruskie dwory i pałace w Polsce)

Redakcja merytoryczna: Magdalena Bartoś
Korekta: Maryla Paturalska

Przygotowanie do druku: Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec, Olsztyn
Skanowanie i naświetlanie: Studio Poligraficzno-Reklamowe AVALON, Olsztyn
Druk: Energopol-Trade-Poligrafia Sp. z o.o., Olsztyn
Oprawa: Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A.

© Copyright by Studio Wydawnicze ARTA, Olsztyn 2001
© Copyright by text Małgorzata Jackiewicz-Garniec
© Copyright by photos, illustration and design Mirosław Garniec

Wydanie III
poszerzone i uzupełnione

ISBN 83-912840-2-6

Zdjęcia archiwalne pochodzą z książki:
Lorck Carl E. L. v., Landschlösser und Gutshäuser in Ost- und Westpreußen,
Verlag Weidlich, Frankfurt am Main, 1965, 1969, 1972

Wydawca: Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec
tel. (0-603) 937 317
e-mail: mgarniec@arta.olsztyn.pl

Dane techniczne książki:
400 stron,
format bloku książki - B5 (16,5 x 23 cm),
oprawa twarda laminowana,
papier kreda matowa 135g

 

Przedmowa do trzeciego wydania

Niewiele ponad półtora roku po ukazaniu się pierwszego i drugiego wydania naszej książki, pojawiła się potrzeba dodruku. Wyczerpało się drugie wydanie, a zainteresowanie tematem jest nadal duże. Zdecydowaliśmy się przygotować trzecie wydanie poszerzone i uzupełnione, które stało się zarazem podstawą równolegle opublikowanej wersji niemieckiej. Przede wszystkim ujęliśmy 26 nowych obiektów, które umknęły naszej uwadze podczas sporządzania pełnego spisu zachowanych pałaców i dworów. W międzyczasie dotarliśmy również do wielu nowych informacji dotyczących historii poszczególnych siedzib i zamieszkujących je rodów szlacheckich. Każde z miejsc opisywanych w książce ma swoją parusetletnią historię, odkrywanie ich rzeczywistych dziejów, jednostkowych historii i zdarzeń jest niewątpliwie fascynujące i pewnie długo nas jeszcze będzie zajmować. Wielką pomocą okazały się wiadomości uzyskane od byłych mieszkańców Prus Wschodnich, przedstawicieli rodów szlacheckich i arystokracji pruskiej oraz ich potomków. Opisy swoich siedzib, już w tłumaczeniu, przeczytali i zechcieli sprawdzić pod kątem wiedzy z archiwów rodzinnych m.in. członkowie rodów zu Dohna, Dönhoff, zu Eulenburg, von der Groeben, von Kuenheim - za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Dziękujemy również panu Witoldowi Hake za cenne uzupełnienia dotyczące genealogii rodów.
W nowym wydaniu powiększona została także ilość fotografii, a niektóre zostały zmienione.
Naszym głównym zamierzeniem, obok "opisania" pałaców i dworów, było spowodowanie zainteresowania się losem zapomnianych i niszczejących siedzib szlacheckich Warmii i Mazur, a przez to przyczynienie się do ich ocalenia. Książka ten cel w dużym stopniu spełniła, o czym świadczy duża ilość zapytań, próśb o wskazanie "dworu do kupienia", lub o pomoc przy odtwarzaniu stanu historycznego. Ogromną satysfakcją była dla nas wielka liczba dobrych czy wręcz entuzjastycznych opinii i recenzji o książce, a także o naszej pracy.
W obecnym wydaniu zawarliśmy aktualne dane dotyczące stanu własności prawie wszystkich obiektów. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Olsztynie sprzedała lub wydzierżawiła już większość dawnych pałaców i dworów. Odrębnym zagadnieniem pozostaje stan zachowania prywatnych już obiektów. Niestety ciągle niewielu nabywców faktycznie remontuje dawne pałace i dwory oraz rewaloryzuje ich otoczenie. Dotyczy to szczególnie tych największych rezydencji, które wymagają olbrzymich nakładów finansowych. Na szczęście jest kilka znakomicie odremontowanych pałaców i dworów, wypełnionych życiem pensjonatów, ośrodków konferencyjnych, restauracji, a także prywatnych rezydencji. Miejmy nadzieję, że te pozytywne przykłady będą promieniować na pozostałych właścicieli dawnych siedzib szlacheckich.

 

Książkę dedykujemy Naszym Rodzicom

Olsztyn, 11 maja 2001 roku Małgorzata Jackiewicz-Garniec
Mirosław Garniec

 

Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich